روشهای تصمیم گیری و حل مساله در مدیریت

از جمله مهمترین مهارتهای مدیران، مهارتهای نرمی است که شامل مهارتهایی میشود که درهمه عرصه های مدیریت مورد نیازو ثابت است. یکی از این مهارتهای نرم، مهارت تصمیم گیری و حل مساله است. در این دوره تعریف مساله، مساله یابی و برخی روشهای حل مساله به بیانی خاص ارائه شده است. 

8000000 ریال
دکترای تخصصی مدیریت بازاریابی
سرفصل دروس
روشهای تصمیم گیری و حل مساله در مدیریت
18:39:00
1. روشهای تصمیم گیری و حل مساله - 01
09:22:00
2. روشهای تصمیم گیری و حل مساله - 02
13:42:00
۳. سطوح مهارت حل مساله
11:53:00
۴. پنج پرسش مساله یابی
17:30:00
۵. هفت گام مساله‌یابی ۱
17:30:00
۶. هفت گام مساله یابی ۲
19:18:00
۷. هفت گام مساله یابی ۳
10:29:00
۸. تفکر همگرا و واگرا
00:00:00
۹. تکنیک نقشه ذهنی و استخوان ماهی
09:55:00
۱۰. روش پارتو
16:11:00
۱۱. شش کلاه تفکر و اسکمپر
07:49:00
۱۲. تصمیم‌گیری
17:05:00
۱۳. انواع تصمیم‌گیری ۱
17:17:00
۱۴. انواع تصمیم‌گیری ۲
08:47:00
۱۵. انواع مدل‌ها در تصمیم‌گیری

دنبال کنید!

با ما در ارتباط باشید

همراه شو

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل را وارد کنید

ارتبـــاط با ما

TVF | کلیه حقوق این سایت متعلق به وبسایت تی وی اف می باشد