روشهای تصمیم گیری و حل مساله در مدیریت

از جمله مهمترین مهارتهای مدیران، مهارتهای نرمی است که شامل مهارتهایی میشود که درهمه عرصه های مدیریت مورد نیازو ثابت است. یکی از این مهارتهای نرم، مهارت تصمیم گیری و حل مساله است. در این دوره تعریف مساله، مساله یابی و برخی روشهای حل مساله به بیانی خاص ارائه شده است. 

8000000 ریال
دکترای تخصصی مدیریت بازاریابی
سرفصل دروس
روشهای تصمیم گیری و حل مساله در مدیریت
18:39:00
1. روشهای تصمیم گیری و حل مساله - 01
9:22:00
2. روشهای تصمیم گیری و حل مساله - 02
13:42:00
۳. سطوح مهارت حل مساله
11:53:00
۴. پنج پرسش مساله یابی
17:30:00
۵. هفت گام مساله‌یابی ۱
17:30:00
۶. هفت گام مساله یابی ۲
19:18:00
۷. هفت گام مساله یابی ۳
10:29:00
۸. تفکر همگرا و واگرا
00:00:00
۹. تکنیک نقشه ذهنی و استخوان ماهی
9:55:00
۱۰. روش پارتو
16:11:00
۱۱. شش کلاه تفکر و اسکمپر
7:49:00
۱۲. تصمیم‌گیری
17:5:00
۱۳. انواع تصمیم‌گیری ۱
17:17:00
۱۴. انواع تصمیم‌گیری ۲
8:47:00
۱۵. انواع مدل‌ها در تصمیم‌گیری
91:20:00
جلسه اول آنلاین
14:3:00
۱۶. مشاوره در تصمیم‌گیری
10:35:00
۱۷. انواع مساله‌یابی
21:4:00
۱۸. انواع مساله‌یابی ۲
16:55:00
۱۹. مدیریت دانش در حل مساله
16:37:00
۲۰. مهارت گوش دادن متمرکز ۱
13:20:00
۲۱. مهارت گوش دادن متمرکز ۲
9:35:00
۲۲. تسهیل مساله
16:1:00
۲۳. تقسیم‌بندی مسائل بر اساس پیچیدگی
16:57:00
۲۴. ۷ ابزار QC
4:28:00
۲۵. پنج گام حل مساله
27:6:00
۲۶. سبک‌های تصمیم‌گیری
16:26:00
۲۷. در چه شرایطی تصمیم نگیریم؟
9:29:00
۲۸. نقش بیوترم در تصمیم‌گیری
11:48:00
۲۹. آناتومی تصمیم‌گیری
8:7:00
۳۰. انواع سبک های تصمیم گیری گروهی
85:1:00
جلسه دوم آنلاین روشهای تصمیم گیری و حل مساله در مدیریت
25:31:00
۳۱. خطاهای شناختی تکمیلی
7:26:00
۳۲. مهارت های درگیر در حل مساله
11:55:00
۳۳. موانع تصمیم اثربخش
13:53:00
۳۴. چارچوب کلی حل مساله
39:54:00
۳۵. تصمیم‌گیری به روش AHP
22:16:00
۳۶. حل مساله به روش تاپسیس
83:16:00
جلسه سوم آنلاین تصمیم گیری و حل مساله
44:7:00
همایش روش‌های تصمیم‌گیری ۱
37:36:00
همایش روش‌های تصمیم‌گیری ۲
51:46:00
همایش روش‌های تصمیم‌گیری ۳
00:00:00
همایش روش‌های تصمیم‌گیری ۴

دنبال کنید!

با ما در ارتباط باشید

همراه شو

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل را وارد کنید

ارتبـــاط با ما

TVF | کلیه حقوق این سایت متعلق به وبسایت تی وی اف می باشد