مدیریت انتقال فناوری

.

8000000 ریال
سرفصل دروس
مدیریت انتقال فناوری
17:45:00
1. کلیات انتقال فناوری
08:41:00
2. استراتژیهای اکتساب فناوری
16:01:00
3. ترکیب استراتژی تجاری و استراتژی فناوری
15:50:00
4. عوامل محیط نزدیک و دور
13:00:00
5. مزیت رقابتی و استراتژی انتقال فناوری
20:29:00
6. استراتژی پورتر در انتقال فناوری
09:39:00
7. اثر عوامل جنبی در استراتژی پورتر
07:24:00
8. وضعیت ایران در رقابت پذیری
21:09:00
9. چرخه عمر فناوری - 01
15:46:00
10. چرخه عمر فناوری - 02
18:46:00
11. چرخه عمر فناوری - 03
18:14:00
12. تحقیق و توسعه - 01
09:47:00
13. تحقیق و توسعه - 02
16:33:00
14. تحقیق و توسعه - 03
08:37:00
16. بررسی پروژه تحقیق و توسعه گروه صنعتی مپنا
09:33:00
15. مدیریت واحد R&D و پروژه های آن
19:45:00
17. Technology Readiness Level
19:22:00
18. TRL و اندازه گیری ریسک ها
13:38:00
19. وضعیت TRL در صنعت نفت ایران
19:24:00
20. وضعیت سیاست های تحقیق و توسعه در صنایع ایران
12:16:00
21. جمع بندی بخش تحقیق و توسعه
21:30:00
22. تجاری سازی و دره مرگ
06:40:00
23. مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی خلیج فارس
20:00:00
24. وضعیت تجاری سازی در ایران
00:00:00
25. انواع انتقال فناوری
20:20:00
26. روشهای رسمی و غیررسمی انتقال فناوری – 01
11:44:00
27. روشهای رسمی و غیررسمی انتقال فناوری – 02
12:32:00
28. روشهای رسمی و غیررسمی انتقال فناوری – 03
21:13:00
29. بررسی موفقیت قراردادهای انتقال فناوری
19:43:00
30. قوانین و نهادهای مرتبط با انتقال فناوری در ایران
09:12:00
31. روندهای جدید در حوزه انتقال فناوری
10:27:00
32. جلسه آنلاین ۱
20:18:00
جلسه دوم آنلاین
08:03:00
همایش انتقال فناوری ۱
08:21:00
همایش انتقال فناوری ۲
07:48:00
همایش انتقال فناوری ۳
15:08:00
همایش انتقال فناوری ۴

دنبال کنید!

با ما در ارتباط باشید

همراه شو

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل را وارد کنید

ارتبـــاط با ما

TVF | کلیه حقوق این سایت متعلق به وبسایت تی وی اف می باشد