مدیریت انتقال فناوری

.

8000000 ریال
سرفصل دروس
مدیریت انتقال فناوری
17:45:00
1. کلیات انتقال فناوری
08:41:00
2. استراتژیهای اکتساب فناوری
16:01:00
3. ترکیب استراتژی تجاری و استراتژی فناوری
15:50:00
4. عوامل محیط نزدیک و دور
13:00:00
5. مزیت رقابتی و استراتژی انتقال فناوری
20:29:00
6. استراتژی پورتر در انتقال فناوری
09:39:00
7. اثر عوامل جنبی در استراتژی پورتر
07:24:00
8. وضعیت ایران در رقابت پذیری
21:09:00
9. چرخه عمر فناوری - 01
15:46:00
10. چرخه عمر فناوری - 02
18:46:00
11. چرخه عمر فناوری - 03
18:14:00
12. تحقیق و توسعه - 01
09:47:00
13. تحقیق و توسعه - 02
16:33:00
14. تحقیق و توسعه - 03
08:37:00
16. بررسی پروژه تحقیق و توسعه گروه صنعتی مپنا
09:33:00
15. مدیریت واحد R&D و پروژه های آن
19:45:00
17. Technology Readiness Level
19:22:00
18. TRL و اندازه گیری ریسک ها
13:38:00
19. وضعیت TRL در صنعت نفت ایران
19:24:00
20. وضعیت سیاست های تحقیق و توسعه در صنایع ایران
12:16:00
21. جمع بندی بخش تحقیق و توسعه
21:30:00
22. تجاری سازی و دره مرگ
06:40:00
23. مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی خلیج فارس
20:00:00
24. وضعیت تجاری سازی در ایران
00:00:00
25. انواع انتقال فناوری
20:20:00
26. روشهای رسمی و غیررسمی انتقال فناوری – 01
11:44:00
27. روشهای رسمی و غیررسمی انتقال فناوری – 02
12:32:00
28. روشهای رسمی و غیررسمی انتقال فناوری – 03
21:13:00
29. بررسی موفقیت قراردادهای انتقال فناوری
19:43:00
30. قوانین و نهادهای مرتبط با انتقال فناوری در ایران
09:12:00
31. روندهای جدید در حوزه انتقال فناوری

دنبال کنید!

با ما در ارتباط باشید

همراه شو

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل را وارد کنید

ارتبـــاط با ما

TVF | کلیه حقوق این سایت متعلق به وبسایت تی وی اف می باشد