تفکر سیستمی

در میان کشمکش های رویکردهای مختلف برای هدایت سازمان ها، "رویکرد سیستمی" پاسخی است به چالش از هم گسیختگی در سیستم های معاصر.

این رویکرد نماینده تلاش منظمی است برای برپاکردن پایگاهی نظری و عملی در قلمرو علم و عمل مدیریت به منظور دستیابی به تعادلی پایدار و بالنده از طریق عبور به فراسوی گرایش های ظاهراً متضاد و ترکیب خلاق آنها در وحدتی هم افزا. از این قرار اساسی ترین چالش حاکمیت سازمانهای مدرن بیشینه ساختن توأمان "مصالح کل" و "منافع اجزای سیستم" در جهات دوگانه و در عین حال مکمل زیر است:

  • کثرت و وحدت
  • جزئی نگری و کلان بینی
  • بهبودهای موضعی و راه حل های جامع
  • پارو زنی و سکانداری
  • رفاه مادی و غنای معنوی
8000000 ریال
تحصیلات در: دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه هاروارد- PMD دانشگاه صنعت نفت: مهندسی صنعتی – دانشگاه رنسلر آمریکا: مهندسی مدیریت – دانشگاه تهران: فوق لیسانس علوم اجتماعی – دانشگاه آکسفورد (کالج سن کاترین): توسعه و دموکراسی صنعتی
سرفصل دروس
تفکر سیستمی
10:21:00
1. تفکر سیستمی - 01
22:0:00
2. تفکر سیستمی - 02
12:34:00
3. تفکر سیستمی - 03
10:25:00
4. تفکر سیستمی - 04
18:55:00
5. تفکر سیستمی - 05
13:8:00
6. تفکر سیستمی - 06
14:3:00
7. تفکر سیستمی - 07
15:27:00
8. تفکر سیستمی - 08
23:25:00
9. تفکر سیستمی - 09
15:55:00
10. تفکر سیستمی - 10
10:33:00
11. تفکر سیستمی - 11
13:14:00
12. تفکر سیستمی - 12
10:16:00
13. تفکر سیستمی - 13
11:31:00
14. تفکر سیستمی - 14
10:57:00
15. تفکر سیستمی - 15
6:14:00
16. تفکر سیستمی - 16
11:8:00
17. تفکر سیستمی - 17
12:40:00
18. تفکر سیستمی - 18
9:44:00
19. تفکر سیستمی - 19
9:57:00
20. تفکر سیستمی - 20
90:4:00
جلسه اول آنلاین تفکر سیستمی - پروفسور خرم
14:0:00
21. تفکر سیستمی - 21
15:0:00
22. تفکر سیستمی - 22
11:57:00
23. تفکر سیستمی - 23
9:10:00
24. تفکر سیستمی - 24
10:5:00
25. تفکر سیستمی - 25
11:58:00
26. تفکر سیستمی - 26
9:28:00
27. تفکر سیستمی - 27
11:58:00
28. تفکر سیستمی - 28
11:57:00
29. تفکر سیستمی - 29
11:46:00
30. تفکر سیستمی - 30
6:48:00
31. تفکر سیستمی - 31
87:41:00
۳۲. جلسه سوم آنلاین تفکر سیستمی
36:8:00
همایش تفکر سیستمی ۱
34:39:00
همایش تفکر سیستمی ۲
41:49:00
همایش تفکر سیستمی ۳
43:10:00
همایش تفکر سیستمی ۴
52:56:00
همایش تفکر سیستمی ۵

دنبال کنید!

با ما در ارتباط باشید

همراه شو

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل را وارد کنید

ارتبـــاط با ما

TVF | کلیه حقوق این سایت متعلق به وبسایت تی وی اف می باشد