برنامه ریزی استراتژیک

علم استراتژی و برنامه ریزی استراتژیک برخلاف بیشتر علوم مدیریتی، سابقه ای طولانی در تاریخ زندگی بشر دارد. بسیاری از نظریه های کنونی استراتژی، برگرفته از تفکرات فرماندهان جنگی روزگاران گذشته میباشد. یادگیری این علم و کاربرد  آن جهت پیشبرد اهداف سازمان و طراحی مسیر حرکت به سمت آنها برای تمامی مدیران حائز اهمیت میباشد. آنچه در این درس آموزش داده میشود، صرفا برای درک اسناد استراتژیک سازمانها و یادگیری نحوه به کارگیری آنها میباشد.  تدوین اسناد استراتژیک و برنامه ریزی برای سازمان، مهارتی است که صرفا با نشستن پای صحبت استاد قابل انتقال نبوده و نیاز به حضور در جلسات کارگروه های تبیین استراتژی و درک اصول نگارش اسناد در کنار استراتژیست های سازمان دارد.

8000000 ریال
دکترای مدیریت
سرفصل دروس
برنامه ریزی استراتژیک
16:20:00
1. مفهوم استراتژی
13:59:00
2. ریشه استراتژی
7:59:00
3. تعاریف و رویکردهای برنامه ریزی استراتژیک
10:38:00
4. مدیریت استراتژیک
12:17:00
5. مدلهای برنامه ریزی استراتژیک
9:59:00
6. ارکان جهت ساز – بخش 01
18:21:00
7. ارکان جهت ساز – بخش 02
11:50:00
8. ارکان جهت ساز - بخش 03
16:36:00
9. ارکان جهت ساز – بخش 04
17:9:00
10. تحلیل عوامل درونی – بخش 01
14:5:00
11. تحلیل عوامل درونی – بخش 02
6:48:00
12. تحلیل عوامل درونی - بخش 03
11:22:00
13. تحلیل عوامل محیطی
11:34:00
14. چارچوب تحلیلی محیط دور
10:11:00
15. پنج نیروی رقابتی پورتر – بخش 01
8:38:00
16. پنج نیروی رقابتی پورتر - بخش 02
23:59:00
17. فرموله نمودن استراتژی
10:31:00
18. استراتژی های اصلی – بخش 01
10:50:00
19. استراتژی های اصلی – بخش 02
23:30:00
20. جاری سازی استراتژی – بخش 01
15:14:00
21. جاری سازی استراتژی – بخش 02
37:44:00
22. جاری سازی استراتژی – بخش 03
28:21:00
23. جاری سازی استراتژی – بخش 04
24:1:00
24. جاری سازی استراتژی – بخش 05 (پایانی)
70:23:00
جلسه اول آنلاین برنامه ریزی استراتژیک
86:35:00
جلسه دوم آنلاین برنامه ریزی استراتژیک
87:1:00
جلسه سوم آنلاین برنامه ریزی استراتژیک
51:7:00
همایش مدیریت استراتژیک ۱
29:25:00
همایش مدیریت استراتژیک ۲
00:00:00
همایش مدیریت استراتژیک ۳
25:6:00
همایش مدیریت استراتژیک ۴
27:7:00
همایش مدیریت استراتژیک ۵
00:00:00
همایش مدیریت استراتژیک ۶

دنبال کنید!

با ما در ارتباط باشید

همراه شو

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل را وارد کنید

ارتبـــاط با ما

TVF | کلیه حقوق این سایت متعلق به وبسایت تی وی اف می باشد