مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی یا Organizational Behavior یکی از درس‌های پایه مدیریت است که سالهاست در بیشتر دوره‌های مدیریتی در سراسر جهان، آموزش داده می‌شود.

قدیمی بودن و ریشه‌دار بودن مفهوم رفتار سازمانی، به آن معنی نیست که دانش مدیریت رفتار سازمانی هم تا همین حد، قدمت و سابقه دارد: از عمر رسمی این رشته، صرفاً چند دهه می‌گذرد.

8000000 ریال
دکترای مدیریت
سرفصل دروس
مدیریت رفتار سازمانی
26:59:00
1. کلیات رفتار سازمانی - بخش 01
18:21:00
2. کلیات رفتار سازمانی - بخش 02
16:35:00
3. کلیات رفتار سازمانی - بخش 03
12:33:00
4. کلیات رفتار سازمانی - بخش 04
8:54:00
5. کلیات رفتار سازمانی - بخش 05
19:16:00
6. کلیات رفتار سازمانی - بخش 06
10:13:00
7. کلیات رفتار سازمانی - بخش 07
9:40:00
8. کلیات رفتار سازمانی - بخش 08
9:41:00
9. کلیات رفتار سازمانی - بخش 09
10:3:00
10. کلیات رفتار سازمانی - بخش 10
8:56:00
11. کلیات رفتار سازمانی - بخش 11
8:46:00
12. کلیات فصل انگیزش
15:4:00
13. مفهوم شناسی انگیزش - بخش 01
11:6:00
14. مفهوم شناسی انگیزش – بخش 02
8:14:00
15. ارتباط نیاز و انگیزش
12:49:00
16. شناسایی نیازها
7:20:00
17. نوع شناسی انگیزه – بخش 01
12:17:00
18. نوع شناسی انگیزه – بخش 02
17:50:00
19. نیاز نیرومند
7:11:00
20. پیامدهای ناکامی در برآورده کردن نیازها
7:59:00
21. اثر انگیزش بر عملکرد
9:34:00
22. نظریه های انگیزش - بخش 01
18:33:00
23. نظریه های انگیزش – بخش 02
9:47:00
24. نظریه های انگیزش – بخش 03
29:28:00
25. نظریه های انگیزش – بخش 04
18:21:00
26. نظریه های انگیزش – بخش 05
13:50:00
27. نظریه های انگیزش – بخش 06
18:24:00
28. نظریه های انگیزش – بخش 07
10:47:00
29. نظریه های انگیزش – بخش 08
11:32:00
30. نظریه های انگیزش – بخش 09
8:33:00
31. نظریه های انگیزش – بخش 10
13:13:00
32. نظریه های انگیزش – بخش 11
15:47:00
33. نظریه های انگیزش – بخش 12
10:21:00
34. کاربرد نظریه های انگیزش – بخش 01
14:16:00
35. کاربرد نظریه های انگیزش – بخش 02
20:50:00
36. نگرش ها و ارزش ها – بخش 01
18:58:00
37. نگرش ها و ارزش ها – بخش 02
13:0:00
38. نگرش ها و ارزش ها – بخش 03
15:0:00
39. نگرش ها و ارزش ها – بخش 04
6:33:00
40. نگرش ها و ارزش ها – بخش 05
16:10:00
41. نگرش ها و ارزش ها – بخش 06
7:12:00
42. نگرش ها و ارزش ها – بخش 07
14:29:00
43. نگرش ها و ارزش ها – بخش 08
12:53:00
44- فصل چهارم؛ احساسات و عواطف – بخش 01
11:4:00
45- احساسات و عواطف – بخش 02
12:3:00
46- احساسات و عواطف – بخش 03
9:58:00
47- احساسات و عواطف – بخش 04
10:12:00
48- احساسات و عواطف – بخش 05
4:45:00
49- احساسات و عواطف – بخش 06
16:53:00
50- احساسات و عواطف – بخش 07
10:32:00
51- فصل پنجم؛ ادراک – بخش 01
25:35:00
52- ادراک – بخش 02
5:33:00
53- ادراک – بخش 03
18:47:00
54- ادراک – بخش 04
6:29:00
55- ادراک – بخش 05
10:43:00
56- ادراک – بخش 06
9:9:00
57- ادراک – بخش 07
7:12:00
58- ادراک – بخش 08
11:7:00
59- ادراک – بخش 09
7:49:00
60- ادراک – بخش 10
77:4:00
جلسه اول آنلاین مدیریت رفتار سازمانی
00:00:00
61- ادراک – بخش 11
00:00:00
62- فصل ششم؛ شخصیت – بخش 01
00:00:00
63- شخصیت – بخش 02
14:24:00
64- شخصیت – بخش 03
7:31:00
65- شخصیت – بخش 04
17:52:00
66- شخصیت – بخش 05
11:32:00
67- فصل هفتم؛ رهبری – بخش 01
10:6:00
68- رهبری – بخش 02
15:12:00
69- رهبری – بخش 03
10:49:00
70- فصل هشتم؛ فرهنگ سازمانی – بخش 01
13:52:00
71- فرهنگ سازمانی – بخش 02
8:33:00
72- فرهنگ سازمانی – بخش 03
13:54:00
73- فرهنگ سازمانی – بخش 04
14:7:00
74- فرهنگ سازمانی – بخش 05 (پایانی)
85:2:00
جلسه دوم آنلاین مدیریت رفتار سازمانی
81:52:00
جلسه سوم آنلاین مدیریت رفتار سازمانی
189:35:00
جلسه آنلاین به جای حضوری رفتار سازمانی

دنبال کنید!

با ما در ارتباط باشید

همراه شو

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل را وارد کنید

ارتبـــاط با ما

TVF | کلیه حقوق این سایت متعلق به وبسایت تی وی اف می باشد