مدیریت بازاریابی

بازاریابی به عنوان یکی از مهمترین ارکان فعالیت هر سازمانی یکی از مهمترین دروس در سیلابس تمامی دوره های کسب و کار و مدیریت شناخته میشود. پیتر دراکر مهمترین فعالیتهای سازمان را در دو مورد خلاصه میکند: خلاقیت و بازاریابی

امروزه بازاریابی به عنوان یک ارگان و یا بخش جداگانه در سازمانها نبوده و واحد بازاریابی به صورت روزانه با بخش تولید، پشتیبانی و مدیریت در ارتباط است. بدون آگاهی از وضعیت بازار بخش تولید هرگز نمیتواند محصول جدید را وارد بازار کند و انتظار داشته باشد که محصول به فروش برسد. خلاقیت و نوآوری باید مطابق نیازهای بازار باشد تا بتواند برای سازمان سوددهی داشته و ارزش افزوده خلق کند. همه این موارد فراگیری اصول بازاریابی را برای هر مدیری در هر بخشی از سازمان ضروری میکند.

8000000 ریال
دکترای بازاریابی و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
سرفصل دروس
مدیریت بازاریابی
12:05:00
1. مدیریت بازاریابی
10:04:00
2. نیاز و خواسته
09:44:00
3. ارزیابی تقاضای بازار
16:31:00
4. تاریخچه شکل گیری رویکرد بازاریابی
5. آمیخته بازاریابی
09:52:00
6. انتخاب بازار هدف
14:18:00
7. پارامترهای مهم در شناخت بازار
17:38:00
8. پارامترهای مهم در تحقیقات بازار
08:37:00
9. تقسیم بندی B2B و B2C
10:11:00
10. هدف گیری یا Targeting
06:31:00
11. انواع استراتژی‌های بازاریابی
08:36:00
12. طراحی نقشه جایگاه یابی
17:31:00
13. آمیخته بازاریابی - محصول
13:36:00
14. کالاهای مصرفی و انواع آن
00:23:00
15. کالای صنعتی
13:13:00
16. راهبردهای نام تجاری
13:06:00
17. مدیریت برند – بخش اول
08:57:00
18. مدیریت برند – بخش دوم
09:55:00
19. قیمت گذاری
08:55:00
20. قیمت مبتنی بر فایده و هزینه – بخش اول
11:26:00
21. قیمت مبتنی بر فایده و هزینه – بخش دوم
09:17:00
22. استراتژی های متکی بر قیمت – بخش اول
12:32:00
23. استراتژی های متکی بر قیمت – بخش دوم
13:01:00
24. استراتژی های متکی بر قیمت – بخش سوم
17:13:00
25. استراتژی های متکی بر قیمت – بخش چهارم
10:36:00
26. کانالهای توزیع – بخش اول
15:23:00
27. کانالهای توزیع – بخش دوم
10:50:00
28. کانالهای توزیع – بخش سوم
09:42:00
29. کانالهای توزیع – بخش چهارم
16:29:00
30. کانالهای توزیع – بخش پنجم
08:05:00
31. کانالهای توزیع – بخش ششم
17:28:00
32. سامانه های توزیع – بخش اول
14:55:00
33. سامانه های توزیع – بخش دوم
17:26:00
34. سامانه های توزیع – بخش سوم
13:44:00
35. خرده فروشی – بخش اول
14:21:00
جلسه اول آنلاین درس مدیریت بازاریابی - دکتر اسفیدانی
10:10:00
36. خرده فروشی – بخش دوم
08:48:00
37. عمده فروشی
11:31:00
38. تبلیغات – بخش اول
00:00:00
39. تبلیغات – بخش دوم
20:40:00
40. تبلیغات – بخش سوم
10:39:00
41. راهنمای عملی نوشتن يك برنامه بازاریابی – بخش اول
13:36:00
42. راهنمای عملی نوشتن يك برنامه بازاریابی – بخش دوم
22:00:00
جلسه دوم آنلاین مدیریت بازاریابی
09:56:00
43. راهنمای عملی نوشتن يك برنامه بازاریابی – بخش سوم
09:42:00
44. راهنمای عملی نوشتن يك برنامه بازاریابی – بخش چهارم
14:43:00
جلسه سوم آنلاین درس مدیریت بازاریابی

دنبال کنید!

با ما در ارتباط باشید

همراه شو

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل را وارد کنید

ارتبـــاط با ما

TVF | کلیه حقوق این سایت متعلق به وبسایت تی وی اف می باشد